XXXX
logo de dietrich
Select your country  |  Cauta
 
 
bando_services_en.jpg
home  Acasa  >  Servicii  >  Garanția De Dietrich
Logo De Dietrich

Garanția De Dietrich

Produsele De Dietrich sunt garantate împotriva oricăror neconformități de fabricație sau vicii de material.

Perioada de garanție acordata tuturor echipamentelor De Dietrich este de:
• 36 de luni de la data PIF, dar nu mai mult de 38 de luni de la data facturării.

Asigurarea garanției si service-ului se fac având in vedere condițiile care sunt conforme cu legislația română, cu reglementările privind protecția consumatorilor si obligațiile ce revin agenților economici in comercializarea produselor de folosință îndelungată destinate consumatorilor.


Echipamentele sunt însoțite de agremente tehnice obținute in urma testelor si verificărilor. Pentru siguranța în funcționare, exploatarea si întreținerea lor trebuie efectuată conform instrucțiunilor de instalare/exploatare menționate în manualele de utilizare ale echipamentelor.


Garanția acoperă repararea sau înlocuirea pieselor, subansamblelor si a tuturor aparatelor recunoscute de noi ca neconforme.


Conform legislației in vigoare, durata garanției se prelungești cu timpul scurs de la data la care utilizatorul a reclamat defectul si pana la data repunerii acestuia in stare de funcționare (date ce se vor menționa in Certificatul de Garanție).
Garanția este condiționată de faptul că punerea in funcțiune, intervențiile si întreținerea echipamentelor trebuie făcute exclusiv de firmele autorizate De Dietrich menționate în Certificatul de Garanție, conform legislației si normelor in vigoare.